Från 1993 till 2007 arbetade jag som forskare och lärare i praktisk filosofi vid Lunds universitet. 1999 disputerade jag på en avhandling där jag analyserade den klassiska idén om att samhället vilar på ett samhällsfördrag, en överenskommelse mellan medborgarna. Min avhandling, Voluntary coercion. Collective Action and the Social Contract använder sig av modern spelteori för att analysera en idé som historiskt framförts av filosofer som Thomas Hobbes, John Locke och Jean-Jacques Rousseau.

Jag undervisade på alla nivåer i filosofi, handledde studenter som skrev C-uppsatser och undervisade även i Freds- och konfliktkunskap.

Parallellt med avhandlingsarbetet var jag aktiv i fredsrörelsen, och var mellan 1995 och 1998 ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Mellan 1995 och 2000 satt jag med i regeringens Råd för freds- och säkerhetsfrämjande insatser vid UD. Under denna tid samarbetade Svenska freds intensivt med de Ryska Soldatmödrarnas organisation, och jag ledde under några år en seminarieserie om demokrati som vi ordnade tillsammans med Soldatmödrarna på en rad orter runt om i Ryssland, från Kaliningrad i väst till Komsomolsk-na-Amurje i öst. Jag deltog också i det Europeiska nätverket mot vapenexport och i den internationella kampanjen för mot landminor som ledde till ett internationellt förbud och belönades med Nobels fredspris 1997.

Under några år på 2000-talet satt jag även i styrelsen för insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna.

År 2000 startade jag en enskild firma som, vid sidan av mitt akademiska jobb, arbetade med uppdrag inom opinionsbildning och lobbying, bland annat för vindkraftsbranschens branschorganisation.

2007 lämnade jag det akademiska livet och blev PR-konsult på heltid på Westander. Jag arbetade bland annat mycket med energi- och miljöfrågor.

2009 rekryterades jag till Sydsvenskans ledarredaktion. Jag hade då varit fristående kolumnist på ledarsidan i ett par år. Jag fick ansvar för debattsidan, men skrev även ledare och ledde, som biträdande redaktionssekreterare, ibland det dagliga arbetet på redaktionen.

Vid nyår 2011-2012 slutade jag på Sydsvenskan och startade Jiborn Text & tanke AB. Jag är numera åter regelbundet återkommande kolumnist på ledarsidan.

Under hösten 2012 och våren 2013 medverkar jag även i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Generationsmålet – om konsumtionsmönster och miljöpåverkan – vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.